Loading
  • info@drmeteclinic.com
  • Mansuroğlu Mah. 286/10 Sok. No:7 Brand Office K:6 D:22 Bayraklı / İzmir
  • Haftaiçi : 09:00 - 18:00

Serebral Palsi (Cerebral Palsy)

Erken fetal dönemden 5 yaşına kadar oluşan beyin defektleri sonucunda meydana gelen klinik tablodur. Etkileri hasarın büyüklüğüne ve lokalizasyonuna göre değişmekte olup spastik ve ataksik tip serebral palsi vakalarına rastlanabilmektedir. Serebral palsili hastalarda hareket bozuklukları, spastisite, konuşma, yutkunma fonksiyonlarında bozukluklar, dışkılama, idrar yapma ve beslenme sorunları oluşabilir.

Serebral palsi için risk faktörleri nelerdir?

- Prematüre doğum

- Düşük kilolu doğumlar

- Kanın pıhtılaşma sorunları

- Kan uyuşmazlığı

- Konjenital veya doğum esnasında oksijenizasyon sorunları

- Beyin kanaması

- Annenin gebelikte viral enfeksiyonlara maruz kalması

- Sigara,alkol, uyuşturucu kullanımı

- Psikolojik sorunlar

- Gebelikte vücuda ve karına alınan darbeler

Spastik tip CP, motor korteks zedelenmesi sonucu oluşurken, ataksik tip CP, beyincik zedelenmesi sonucu oluşup, denge kaybı ile birlikte seyretmektedir.

Serebral palsi’deki olası hasarlar;

Serebral palsi’nin oluşturduğu kas-sinir sistemi ve organ hasarları önemsiz sayılabilecek hasarlardan, bir veya daha çok ekstremitenin tutulumuna, önemli hareket bozukluklarına, kasların aşırı spazmı sonucu eklem sertliğine ve hatta kemik kırıklarına varabilir.

Serebral palsi’nin kesin tedavisi olmamakla birlikte, özellikle rehabilitasyon programları, fizyoterapi uygulamaları, ergoterapi, cerrahi yöntemler, konuşma terapisi, integratif ve komplementer yöntemler ile hastanın yaşam kalitesi artırılarak, son derece yüz güldürücü sonuçlar alınabilmektedir.

 Serebral palsi progresif (ilerleyici) bir hastalık değildir.

Integratif komplementer yöntemlerin ve GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) uygulamalarının serebral palsi tedavisindeki yeri nedir?

- Risk faktörlerinin eliminasyonu

- Anoksi ve hipoksiye bağlı hasarların eliminasyonu için oksijenizasyon

- Kas ve sinirlerin fonksiyonlarının iyileştirilmesi için farklı stimülasyon yöntemleri - Ozon tedavileri, 

- Akustimülasyon yöntemleri

-Akupunktur

-Akumeridyen tedavileri

-Akupressor

-Nöral akustimülasyon

- Refleks stimülasyon

- İnfüzyon tedavileri

- Komplementer suplement destek tedavileri

- Biofrekans-biofoton temelli uygulamalar

- Botoks, mezoterapi ve lokal ozon infüzyon teknikleri ile yapılan çalışmalar

- Dönüşümlü olarak farklı protokollerde fonksiyonel tıp uygulamalarının entegrasyonu

Whatsapp